(0) 0 kr


Vi tar kort i våra butiker och i lastbilarna när vi levererar

Gräs för leverans 490- kvm (+frakt)

Färdigt gräs på rulle från SW Horto.

Vårt gräspris är stafflat, se önskad mängd för aktuellt pris. Läs mer...
Artikelnr: 1023390
Pris
30 kr/kvm

Vid leverans av gräs tillkommer alltid kostnaden för pall och leverans. 

Färdig gräsmatta – Lathund

Österlenmattan: (60 % ängsgröe+40 % rödsvingel)
• 5 % Rödsvingel korta utlöpare Cezanne
• 5 % Rödsvingel korta utlöpare Lovisa
• 15 % Rödsvingel tätvuxen Calliope
• 15 % rödsvingel tätvuxen Nadia
• 20 % ängsgröe Larus
• 15 % ängsgröe Eva
• 15 % ängsgröe Limousine
• 10 % ängsgröe Conni

Klipphöjd:

• Toppsorter som klarar av låga klipphöjder ner till ca 10-15 mm. 
• Vid leverans är klipphöjden ca 30 mm. (kan variera)

Föreberedelser:

• Grundgödsla med ca 4-5 kg NPK gödsel per 100 kvm som blandas i matjorden.
• Om man lagt ut jord är det viktigt med god återpackning, ett bra knep är att fottrampa, ej stampa 
jorden efter att man grovplanerat området. Sen jämnar man ut kammarna mellan skorna med en 
kratta och avslutar med att dra runt en t ex lastpall med tyngd på. Avslutar med att kratta ut de sista 
små ojämnheterna och plockar bort jordknutor och sten.
• Tomten skall förberedas exakt som till sådd av gräsfrö, dvs lagom fast yta med en liten så mylla på ca 1 
cm.
• Inga svackor mitt i gräsmattan, helst skall mattan luta från huset.
Utläggning:
• Börja vid en rak sida och lägg i tegelstensförband,  börja lägg ut så att du inte går på jorden, gå på 
mattan istället för att undvika hålor som gräset inte når ner i.
• Lägg rullarna med ett svagt överlapp, ca 0,5 cm och sedan tryck ner så kanterna ligger hårt mot 
varandra. Detta för att motverka springor mellan var rulle.
• Tryck gärna till rullarna med en gallervält med några stenplattor på så gräset får bra markkontakt.
• Vattning:
o Vattna så det är fuktigt under mattan hela tiden den första månaden, missar man med vatten så 
krymper rullarna och det blir springor mellan var rulle.
o Gå gärna ut och lyft försiktigt för att kontrollera den första veckan för att tima in hur mycket 
vatten det behövs för en genomfuktning.
Första klippningen:
• När gräset är ca 5-6 cm högt kan du klippa första gången, dock aldrig mer än 1/3 av bladets längd per 
gång.  Har man en perfekt jämn gräsmatta så kan du klippa ner till 20 mm med cylinderklippare. Men i 
nästan alla tomter har sättningar och ojämnheter så vår rekommendation är ca 30-40 mm klipphöjd.

När kan man gå på mattan?:

• Du kan gå på mattan försiktigt från början men vänta 1 månad tills du släpper ut hundar och barn som 
skall springa runt eller grillfesten.
Första gödslingen efter utläggning:
Efter ca 5 veckor gödsla med ca 3 kg/100 kvm av ett NPK gräsmattegödsel T ex TG växup  eller Super Gramino.
Gödslingsprogram år två och framåt: (TG Växup alt Super Gramino)
• Gödsla 3 gånger per år, minst 2 gånger per år.
o 1:a gödslingen: På våren när gräset börjar spira, ca mitten av april. NPK 3 kg/100 kvm.
o 2:a gödslingen: Första veckan i juni. NPK 3 kg/100 kvm.
o 3:e gödslingen: Mitten av augusti. NPK 2 kg/100 kvm. Denna gödsling är OM du vill ha mer färg
o Sista gödslingen: september. PK Höst gödsel. Inget kväve (N) endast P (fosfor) och K (kalium).

Kalka:

• Bor man i ett område med låga pH < 6, så skall man kalka, bästa tid för att kalka är hösten eller tidigt 
på våren innan första gödslingen. Kalk frigör goda näringsämnen för gräset samtidigt så luckrar kalken 
upp jordstrukturen så det blir bättre tillgång på syre i marken.

Gräsklippare:

• Cylinderklippare klipper bäst OM gräset inte är över max 30 mm. Över det så klipper rotorklippare 
bäst. Samla upp gräsklippet och kompostera för att förhindra ogrässpridning för bästa resultat.
• Klipp minst var fjärde dag för bästa resultat.

Bevattning:

• Etablerad gräsmatta: Vattna sällan men mycket, t ex var 10 dag med ca 30 mm per gång- köp en 
regnmätare.

Varför skall man klippa, vattna och gödsla så ofta?

• Vill man ha en så ogräsfri gräsmatta som möjligt så är det viktigt att gräsmattan är tät och då 
konkurrenskraftig mot ogräsetablering/svamp.
• När man klipper gräset så reagerar den med att skicka ut fler skott och då samtidigt blir den tätare. 
Detta tar energi från gräset och då måste man vattna och gödsla, annars gulnar gräsmattan.
Om du har några fler frågor rinng 040-44 54 90 eller maila info@grus.nu med dina frågor 

Lycka till!

Ditt namn:
Din e-post:
Din väns e-post: