(0) 0 kr


Vi tar kort i våra butiker och i lastbilarna när vi levererar

Stenmjöl 0-5 tvättat, 500-1000 kg avhämtat

Stenmjöl för plattsättning, underlag för singelgångar eller att sätta kullersten i. Läs mer...
Artikelnr: 1010593
Pris
400 kr/st

Stenmjöl är en benämning på de finaste fraktionerna som bildas när man tillverkar bärlager och makadam.


Stenmjölet uppvisar goda egenskaper både vad gäller stabilitet och dränerande förmåga. Stenmjölet används med mycket gott resultat i samband med plattläggning, hästanläggningar samt vid gjutning.

Stenmjöl kan användas vid sättning av gatsten och då även användas till att foga med. Däremot förslår vi inte att man fogar s.k. vanliga plattor med stenmjöl, till detta bör en speciell torkad fogsand användas. läs mer om detta under artikeln fråga Sten -marksten.

Ditt namn:
Din e-post:
Din väns e-post: