(0) 0 kr


Vi tar kort i våra butiker och i lastbilarna när vi levererar

0-20 bärlager
Bärlager 0-20 kbm
Pris 350 kr/kbm
Mer info
0-20 bärlager
Bärlager 0-20 ton
Pris 200 kr/ton
Mer info
Bärlager
Bärlager 0-50 kbm
Pris 300 kr/kbm
Mer info
Bärlager
Bärlager 0-50 ton
Pris 200 kr/ton
Mer info
Bärlager
Bärlager 0-90 kbm
Pris 300 kr/kbm
Mer info
Dressjord, KBM
Pris 900 kr/kbm
Mer info
fallgrus
Fallgrus EU-cert Ton
Pris 400 kr/ton
Mer info
fallgrus
Fallgrus EU-cert kbm
Pris 600 kr/kbm
Mer info
grus
Grus 0-4 kbm
Pris 350 kr/kbm
Mer info
grus
Grus 0-4 ton
Pris 233 kr/ton
Mer info
grus
Grus 0-8 kbm
Pris 350 kr/kbm
Mer info
grus
Grus 0-8 ton
Pris 233 kr/ton
Mer info
Jord
Kompostjord kbm
Pris 300 kr/kbm
Mer info
Jord
Kompostjord ton
Pris 300 kr/ton
Mer info
bakbar
Leksand, Bakbar kbm
Pris 675 kr/kbm
Mer info
Bakbar
Leksand, Bakbar ton
Pris 450 kr/ton
Mer info
Matjord fin-harpad Kbm
Matjord finharpad kbm
Pris 300 kr/kbm
Mer info
Matjord fin-harpad Ton
Matjord finharpad ton
Pris 200 kr/ton
Mer info
Stenmjöl
Stenmjöl 0-5 ljus kbm
Pris 400 kr/kbm
Mer info
Stenmjöl
Stenmjöl 0-5 ljus ton
Pris 300 kr/ton
Mer info
Trädgårdsjord kbm
Pris 350 kr/kbm
Mer info